Υπεύθυνη Δήλωση
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

Άμεσα, αυθημερόν έκδοση
Από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους
Για οικίες
Για επαγγελματικούς χώρους
Για ξενοδοχεία
Για θέατρα
Γιατί να επιλέξετε εμάς και τους διαπιστευμένους συνεργάτες μας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία;
Γιατί είμαστε:
 • Επαγγελματίες
 • Έμπειροι
 • Οικονομικοί
 • Γρήγοροι

Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η.)
https://www.high-endrolex.com/9

 • Τι είναι η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η.);

  • Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν.4483/65), ο έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους είναι απαραίτητος. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται δυνητικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις και επανορθώνονται, ώστε τελικά να εκδοθεί από τους επαγγελματίες η σχετική υπεύθυνη δήλωση (πιστοποιητικό).

 • Γιατί χρειάζομαι ένα τέτοιο πιστοποιητικό;

  • Σκοπός του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου είναι ο έλεγχος της εγκατάστασης βάσει του πρότυπου HD384 για τις νέες εγκαταστάσεις. Για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις εφαρμόζεται ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).

 • Πότε χρειάζομαι την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου;

  • Σε περίπτωση καινούριας παροχής, δηλαδή μετά από το πέρας των οποιωνδήποτε εργασιών, πριν τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.(θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, το οποίο ακολουθείται καθ’ όλη τη διαδικασία έκδοσης)

  • Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος, εφόσον δηλαδή έχει λήξει το πιστοποιητικό και ο πελάτης ζητάει αλλαγή ονόματος

  • Για επανασύνδεση ρεύματος, σε περίπτωση που το έχει ζητήσει ο πελάτης, εάν έχει λήξει το πιστοποιητικό

  • Για τροποποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών, δηλαδή πριν τεθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εάν χρειαστεί να τροποποιηθούν ή να γίνει επέκταση των εργασιών

  • Για έκδοση Κοινωνικού Τιμολογίου, εάν ο πελάτης θελήσει δηλαδή, να κάνει αίτηση για νυχτερινό τιμολόγιο

  • Εάν ζητήσει ο πελάτης της ΔΕΗ επαύξηση παροχής, δηλαδή αύξηση της συμφωνημένης ισχύος

  • Για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή μετάβαση σε άλλη από τη ΔΕΗ εταιρία είναι απαραίτητο το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό

  • Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής, δηλαδή σε περίπτωση ανάγκης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από εργοτάξιο, χρειάζεται πιστοποιητικό για την ορθή εγκατάσταση αυτής

 • Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την έκδοση της Υ.Δ.Ε.;

  • Υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

  • Σχέδια κάτοψης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και του ηλεκτρολογικού πίνακα που υπάρχει στο κτίριο

  • Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης

  • Την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,

  • Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

  • Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και με τη βοήθεια ειδικών οργάνων μέτρησης.

 • Για πόσο διάστημα παραμένει εν ενεργεία το πιστοποιητικό;

  Η διάρκεια κατά την οποία παραμένει ενεργό το πιστοποιητικό από τη στιγμή της έκδοσής του εξαρτάται από το είδος του κτιρίου και τη χρήση του, δηλαδή πιο συγκεκριμένα:

  • Για οικιακούς χώρους (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.λπ.) η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 έτη.

  • Για επαγγελματικούς χώρους, 5 έτη (Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα που αφορά τους ελέγχους, ώστε να δείτε ποιους χώρους περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία)

  • Για επαγγελματικούς χώρους που αφορούν χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, 2 έτη.

 • Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της Υ.Δ.Ε. και πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοσή του;

  • Ο χρόνος που χρειάζεται για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι μόλις λίγες εργάσιμες ημέρες είτε και αυθημερόν, έπειτα από συνεννόηση με το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό μας.

  • Το πρώτο βήμα της διαδικασίας αφορά τις απαραίτητες μετρήσεις από τον ηλεκτρολογικό πίνακα από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία της εταιρίας μας. Μετρούνται οι γραμμές με ειδικά εργαλεία μέτρησης αλλά και η γείωση. Αν δεν υπάρχει κάτοψη του χώρου προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία με την κατάλληλη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος που χειρίζεται ο επαγγελματίας συνεργάτης μας. Τέλος, συμπληρώνονται τα κατάλληλα έγγραφα, μαζί με το πρωτόκολλο ελέγχου, την έκθεση παράδοσης και τα σχέδια. Υπεύθυνος για το πιστοποιητικό είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που μπορεί να ελέγξει την εγκατάσταση του χώρου σας και έχει το δικαίωμα να εκδώσει το ανωτέρω έγγραφο.

  • Είναι αναγκαίο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση να υπάρχει ρελέ διαφυγής και ηλεκτρολογικός πίνακας.

 • Τι είναι ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων;

  • Είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται με σκοπό τη διαπίστωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 • Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται έλεγχος των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που συμπεριλαμβάνονται στην Υ.Δ.Ε;

  1. Σε περίπτωση αρχικού ελέγχου, ο οποίος γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης για την αρχική ηλεκτροδότηση.

  2. Σε περίπτωση τακτικού επανελέγχου (ανάλογα το είδος της ΕΗΕ)

  3. Σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου ο οποίος πραγματοποιείται στο διάστημα των 30 ημερών εφόσον προκύψει κάτι από τα παρακάτω:

   • Αλλαγή κατηγορίας ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ).

   • Αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που αφορούν επαγγελματικούς χώρους με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου 5 χρόνια (όπως ανθοπωλεία, γενικές αποθήκες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, γραφεία, ιατρεία, καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία, κουρεία, κοσμηματοπωλεία, κρεοπωλεία, παντοπωλεία, ξενοδοχεία, φαρμακεία, φούρνοι, φροντιστήρια, σχολές χορού κ.λπ.)

   • Αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ που αφορούν σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινωού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο διάστημα τακτικού επανελέγχου 2 χρόνια (όπως αεροδρόμια, αμφιθέατρα, αίθουσες δικαστηρίων, αρχαιολογικοί χώροι, δημόσιες βιβλιοθήκες, ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό, εστιατόρια, κινηματογράφοι, κλινικές, νοσοκομεία, μουσεία, χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων κ.λπ.).

  4. Σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά ηλεκτρολογικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας ή σε διάταξη γείωσης.

  5. Αμέσως μετά από κάποιο συμβάν (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά) ή ατύχημα που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ (π.χ. ηλεκτροπληξία).

  6. Πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησής της.

  7. Έπειτα από εντολή ελέγχου από αρμόδια αρχή.

 • Τι δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού και τι έγγραφα περιλαμβάνει;

  • Υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

  • Σχέδια κάτοψης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και του ηλεκτρολογικού πίνακα που υπάρχει στο κτήριο

  • Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης

  • Την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

  • Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364 κατά HD 384 και κατά ΚΕΗΕ

  • Το έντυπο καταγραφής στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης και εφόσον απαιτείται

  • Το έντυπο ΕΠΕΔΔΡ

 • Τι είναι το σχέδιο ηλεκτρολόγου;

  • Το σχέδιο ηλεκτρολόγου είναι ένας από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αναφέρεται παραπάνω, ώστε να εκδοθεί η Υ.Δ.Ε. Διακρίνεται σε λειτουργικό, μονοφασικό και πολυγραμμικό.

Μην ξεχνάτε ότι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου δεν είναι ένα απλό χαρτί. Είναι σημαντικό να γίνουν όλες οι διαδικασίες από διαπιστευμένους επαγγελματίες που γνωρίζουν πως να προστατεύσουν το χώρο σας από βλάβες αλλά και εσάς τους ίδιους από νομικές συνέπειες κάποιου ατυχήματος.
Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 101195/2021, ορίζεται η νέα δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακής θεώρησης της Υ.Δ.Ε. Τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ για τις Υ.Δ.Ε., μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ
Μπορείτε να κατεβάσετε την Υ.Δ.Ε. και να δείτε διάφορες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ πατώντας παρακάτω στον σύνδεσμο.
Υ.Δ.Ε. - Έντυπα

Καλέστε μας όλο το
24ωρο άμεσα!

 • Αριστείδου 10-12, Αθήνα 105 59
 • info@ftina-pistopoiitika.gr

Επικοινωνία

Αριστείδου 10-12,
Αθήνα 105 59

Καλέστε μας όλο 24ωρο!

697 9878383

info@ftina-pistopoiitika.gr

logo
©2023 ftina-pistopoiitika - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency