Πιστοποιητικά
ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ενεργειακό Πιστοποιητικό) είναι απαραίτητο πλέον για κάθε είδους αγοροπωλησία ή μίσθωση ενός ακινήτου.
Προσφέρουμε την υπηρεσία:
 • Εγγυημένα
 • Άμεσα
 • Οικονομικά
 • Ξεκούραστα
 • Από διαπιστευμένους επαγγελματίες

Ερωτήσεις σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 • Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Ενεργειακό Πιστοποιητικό);

  • Αυτό το έγγραφο από την 9/1/21 (Ν.4122/2013) είναι πλέον απαραίτητο να επιδεικνύεται σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν αγοροπωλησία ή μίσθωση ακινήτου. Αφορά τη δήλωση ενεργειακής κλάσης των κτιρίων (με κλίμακα από το Α μέχρι το Η).

  • Το πιστοποιητικό εκδίδεται από επαγγελματία ενεργειακό επιθεωρητή της εταιρίας μας και ειδικεύεται στην επιθεώρηση κτιρίων αλλά και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.

  • Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό προσφέρει τη δυνατότητα να προσελκύσετε κατάλληλους και υπεύθυνους ενοικιαστές που λαμβάνουν υπόψιν τους τα κόστη και την κατανάλωση ενέργειας.

  https://www.high-endrolex.com/10

 • Σε τι περιπτώσεις είναι απαραίτητο ένα τέτοιου είδους πιστοποιητικό;

  • Για ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου

  • Για κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου

  • Για την ανάρτηση αγγελίας μίσθωσης ή πώλησης στον Τύπο ή στο διαδίκτυο και την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου σε αυτήν

  • Με την περάτωση της κατασκευής κτιρίου

  • Μετά από ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου

  • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμησης

  • Για την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαίρετου με τον συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου που θα επιβαλλόταν στο κτίριο

  • Για όλα τα δημόσια κτίρια

  Τα παραπάνω είναι απαραίτητα από την 9/1/2021 βάσει νόμου (Άρθρα 14 και 15 ΚΕΝΑΚ).

 • Μισθωτήρια, συμβόλαια ή ιδιωτικό συμφωνητικό;

  Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή καθώς και σε κάθε διαδικασία μίσθωσης.

  Είναι απαραίτητο, επίσης, να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού σε κάθε μισθωτήριο, συμβόλαιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

 • Ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους που αποτελούν:

  • Κτίρια με θρησκευτική χρήση ή χρήση σαν χώρους λατρείας

  • Μνημεία

  • Κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν ξεπερνάει τα 2 χρόνια (κτίρια που τοποθετούνται σε λυόμενες περιοχές, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container – isobox, τολ κλπ)

  • Αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.)

  • Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.)

  • Για κτιριακές μονάδες (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα που είναι μέρος πολυκατοικίας) μικρότερες από 50 τ.μ. απαιτείται ΠΕΑ. Η εξαίρεση αφορά σε αυτοτελή κτίρια μικρότερα από 50 τ.μ.

  • Βιοτεχνίες/βιομηχανίες/εργαστήρια/αποθήκες/χώρους στάθμευσης οχημάτων/πρατήρια καυσίμων, όπως και για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά λόγω θανάτου.

  • Όταν πραγματοποιείται ανανέωση η τροποποίηση μισθωτηρίου ΔΕΝ είναι απαραίτητη η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

  • Σε κάθε περίπτωση, ΔΕΝ εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών – προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους – και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώςσε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες).

 • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσω για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (τίτλος ιδιοκτησίας όπως αποδοχή κληρονομιάς)

  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (δηλαδή τον ΚΑΕΚ) ή Αριθμό Πρωτοκόλλου δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας (σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία/ιστοσελίδα του Κτηματολογίου)
   (Θα πρέπει να υπάρχει ο συγκεκριμένος αριθμός, παρόλα αυτά, αν δεν έχει η ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση του μπορεί να εκδοθεί κανονικά το πιστοποιητικό και να σημειωθεί ότι δεν έχει προσκομισθεί το συγκεκριμένο στοιχείο)

  • Οικοδομική άδεια (εξαίρεση αποτελούν τα ακίνητα που οικοδομήθηκαν πριν από τις 14/3/1983)

  • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων, κάτοψη

  • Φύλλο συντήρησης καυστήρα (αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο είναι απαραίτητη η μελέτη του κλιμακοστάσιου του κτιρίου)

 • Ποια είναι η διάρκεια του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Κατάστασης και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να εκδοθεί;

  • Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος 10 έτη.

  • Σε περίπτωση που το κτίριο όμως υποστεί ολοκληρωτική ανακαίνιση πριν το πέρας των 10 ετών απαιτείται, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, έκδοση νέου πιστοποιητικού, καθώς και η αποτύπωση της νέας ενεργειακής κλίμακας στην οποία κατατάσσεται το κτίριο.

  • Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι παραπάνω από ένας πρέπει στο πιστοποιητικό να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όλων (στην έντυπη μορφή του, είναι δυνατόν να αναγράφεται το ένα από τα ονόματα των ιδιοκτητών, χωρίς κάποια νομική συνέπεια).

  • Η συγκεκριμένη διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις λίγες εργάσιμες έπειτα από τη κατάλληλη μελέτη του χώρου σας, από τους διαπιστευμένους και έμπιστους συνεργάτες μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ στο δικαιούχο της ιδιοκτησίας ή ενδεχομένως στον εντολοδόχο διαχείρισης του ακινήτου που ορίζεται από τον ιδιοκτήτη.

Καλέστε μας όλο το
24ωρο άμεσα!

 • Αριστείδου 10-12, Αθήνα 105 59
 • info@ftina-pistopoiitika.gr

Επικοινωνία

Αριστείδου 10-12,
Αθήνα 105 59

Καλέστε μας όλο 24ωρο!

697 9878383

info@ftina-pistopoiitika.gr

logo
©2023 ftina-pistopoiitika - All rights reserved
Build with ❤ by SNS Agency