ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΜΕΣΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.

Για επαγγελματικούς χώρους

ΑΜΕΣΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Τί είναι Πυρασφάλεια, Τεχνικοί Ασφάλειας;

Είναι ο έλεγχος της κτιριακής σας μονάδας από εξειδικευμένους μηχανικούς και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.